Make your own free website on Tripod.com

VISI SEKOLAH


SMK Bandar Baru Serting bergerak ke arah melahirkan kelompok individu
 
mahir berfikir, menggunakan teknologi maklumat serta mengamalkan nilai-nilai murni dan bersifat penyayang

mencapai tahap cemerlang dalam bidang kebolehan individu

menyumbang ke arah melahirkan pekerja berilmu

 
seiring dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)


 


MISI SEKOLAH


SMK Bandar Baru Serting berusaha ke arah
reformasi sistemik dalam budaya pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pentadbiran

kerjasama serta penglibatan komuniti dan agensi swasta secara lebih menyeluruh

melahirkan golongan pelajar bersemangat kumpulan, jati diri, inovatif dan menghasilkan reka cipta, berciri global, bertanggungjawab sosial dan menyumbang terhadap matlamat pembangunan negara berteraskan iman dan takwa.