Make your own free website on Tripod.com

ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR


Analisa keputusan peperiksaan tahun | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |

Analisa Keputusan PMR 1995

Prestasi pencapaian kelulusan subjek

Subjek
Bil. Calon Hadir
Bilangan Pencapaian Mengikut Gred
Lulus Gred ABCD
A
B
C
D
E
% Lulus

Bahasa Melayu

333
60
138
83
39
13
96.1

Bahasa Inggeris

333
3
11
30
80
209
37.2

Matematik

333
12
47
94
147
33
90.0

Sains

333
9
29
101
170
24
92.7

Sejarah

333
33
68
126
96
10
97.0

Geografi

333
24
60
130
105
14
95.8

Pendidikan Islam

307
45
106
80
57
19
86.3

KH ERT

169
21
60
66
21
1
99.3

KH SPN

164
17
15
58
60
14
91.4

Bahasa Tamil

19
6
5
1
4
1
94.1

 

Analisa Keputusan PMR 1996

Prestasi pencapaian kelulusan subjek

Subjek
Bil. Calon Hadir
Bilangan Pencapaian Mengikut Gred
Lulus Gred ABCD
A
B
C
D
E
% Lulus

Bahasa Melayu

414
74
139
126
48
27
93.5

Bahasa Inggeris

413
0
24
59
105
225
45.5

Matematik

413
23
50
89
183
68
83.5

Sains

414
15
31
133
198
37
91.1

Sejarah

422
29
81
124
136
52
87.7

Geografi

420
24
89
138
142
27
93.6

Pendidikan Islam

348
8
91
138
84
63
83.6

KHB 2 ERT

206
11
42
56
45
52
74.8

KHB 3 SPN

214
27
81
51
33
22
89.7

Bahasa Tamil

24
1
3
6
2
12
50.0

 

Analisa Keputusan PMR 1997

Prestasi pencapaian kelulusan subjek

Subjek
Bil. Calon
Bilangan Pencapaian Mengikut Gred
Lulus Gred ABCD
A
B
C
D
E
Bil. Calon
% Lulus

Bahasa Melayu

483
108
239
99
22
11
468
97.4

Bahasa Inggeris

481
10
40
76
117
236
243
50.5

Matematik

481
44
64
74
235
62
417
86.7

Sains

481
35
51
96
254
38
436
90.7

Sejarah

481
26
75
152
188
37
441
91.7

Geografi

481
24
79
171
172
33
446
92.8

Pendidikan Islam

463
43
159
135
80
46
417
90.1

KHB Pil. 1 (KMT)

135
22
57
46
8
2
133
98.5

KHB Pil. 2 (ERT)

217
24
57
76
44
16
201
92.6

KHB Pil. 3 (SPN)

129
15
23
47
28
16
113
87.6

Bahasa Tamil

3
-
-
-
1
2
-
33.3

 

Analisa Keputusan PMR 1998

Prestasi pencapaian kelulusan subjek

Subjek
Bil. Calon
Bilangan Pencapaian Mengikut Gred
Lulus Gred ABCD
A
B
C
D
E
Bil. Calon
% Lulus

Bahasa Melayu

488
147
172
144
45
10
478
98.0

Bahasa Inggeris

489
5
26
84
124
249
239
49.0

Matematik

489
39
67
123
211
49
440
90.0

Sains

489
28
39
86
281
55
434
88.8

Sejarah

488
16
82
185
178
27
461
94.5

Geografi

489
36
99
168
162
24
465
95.1

Pendidikan Islam

453
40
135
179
70
29
424
93.6

KHB Pil. 1

113
9
27
52
21
4
109
96.5

KHB Pil. 2

257
21
38
83
74
41
216
84.0

KHB Pil. 3

119
12
31
33
22
21
98
82.4

Bahasa Arab

1
0
0
0
0
1
0
0

Bahasa Cina

1
0
0
0
0
1
0
0

Bahasa Tamil

27
0
5
9
9
8
19
70.4

Prestasi pencapaian kelulusan subjek

Gred
9A
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
Bil. Pelajar
0
2
5
7
6
10
19
27
79