Make your own free website on Tripod.com

PIAGAM SEKOLAH


Melaksanakan dasar dan wawasan pendidikan melalui kepimpinan dan pengurusan yang dinamik, moden dan progresif. Menentukan prasarana pendidikan supaya suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif untuk menjamin pembangunan kerohanian dan peningkatan pencapaian pelajar-pelajar sentiasa terpelihara. Menentukan kesejahteraan pelajar, staf, ibubapa dan masyarakat sentiasa terpelihara melalui kepimpinan yang terpelihara. Memberi perkhidmatan dengan cekap, pantas, bijaksana dan mesra.