Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN


PMR
SPM
Sijil Kearah Kerjaya (SKK)

Subjek-Subjek

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Geografi

Pendidikan Islam

Kemahiran Hidup

Subjek Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Subjek Elektif

Sains Tulen

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik Tambahan

Teknik dan Vokasional, ERT

Sains pertanian

Perdagangan

Ekonomi Asas

Prinsip Akaun

Elektif Kemanusiaan

Kesusasteraan Melayu

Geografi

Pendidikan seni

Subjek Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Pendidikan Islam

Subjek Elektif

Ekonomi Asas

Perdagangan

Pendidikan Seni

Pengajaran & Pembelajaran - 6 subjek teras & 3 elektif

 

Praktikum

Di Pusat Giat Mara

Kemahiran mekanikal-pelajar lelaki 

Kemahiran pengurusan pejabat & stor-pelajar perempuan