Make your own free website on Tripod.com

BUDAYA KERJA SEKOLAH


Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Negara dan falsafah, matlamat dan objektif sekolah. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, jabatan dan kementerian pendidikan setiap masa. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.