Make your own free website on Tripod.com

BIODATA STAFF SOKONGAN


Nama
Jawatan

Baharin b. Jamaluddin

Che' Yang bt. Joned

Kamaruddin b. Janan

Madrus b. Hussin

Mai Salmiah bt. A. Manaf

Muhamad Sharif b. Hassan

Norizan bt. Ibrahim

Normah bt. Othman

Raju a/l Sandayan

Rohana bt. Tambi

Saadiah bt. A. Wahid

Siti Rohani bt. Amin

Suhana bt. Baharuddin

Surimah bt. Yahya

Zanariah bt. Aziz

Zanariah bt. Zakaria

Jaga Sekolah

Pembantu tadbir N9

Pekerja Rendah Awam

Pembantu Am Rendah (Sekolah)

Pembantu Tadbir Rendah

Jaga Sekolah

Pekerja Rendah Awam

Pembantu Makmal

Pekerja Rendah Awam

Pembantu Am Rendah (Sekolah)

Pembantu Am Rendah (Sekolah)

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pembantu Tadbir N9

Pembantu Tadbir N9